Strategin - nyckeln till framgångsrikt arbete

Strategin är nyckeln till allt framgångsrikt arbete. Vi har egenutvecklade processer för de flesta marknadsförings- och kommunikationsstrategier, från varumärke, positionering och kommunikation, till digital marknadsföring och sociala medier. Vi hjälper dig att lyckas med alla typer av strategier och koncept.

Strategin är nyckeln till allt framgångsrikt arbete. Den bygger på research och analys av marknaden, målgrupper, konkurrenter och kanaler. Ju mer vi vet, desto bättre slutsatser kan vi dra. Vi har egenutvecklade processer för de flesta marknadsförings- och kommunikationsstrategier, från varumärke, positionering och kommunikation, till digital, SEO och sociala medier. Dessutom har vi lång erfarenhet av att implementera strategierna hos dina medarbetare, för att med gemensamma krafter nå utvalda målgrupper och segment. Bäst resultat når vi när kreativitet och strategi får samspela. Därför skapar vi gärna koncept som väcker känslor och får dig att stanna kvar i mottagarens minne.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Varumärkesstrategi

Varumärket är det som gör ditt företag unikt. Det kan vara ett namn, en symbol, ett ljud, en doft, ett tecken, oftast flera saker i kombination, som används för att kunna identifiera din produkt eller tjänst. Vi hjälper dig med din strategi, för hur du skapar och kommunicerar ditt varumärke. Så att så många som möjligt av målgruppen att komma i kontakt med och associera ditt företag varumärke med något bra.

Effektkartläggning

Styr dina projekt mot användarnas behov – och skapa affärsnytta. Genom effektkartläggning kan du på ett tydligt sätt definiera vilka behov som behöver uppfyllas för att kunna nå önskade effekter. Istället för att fokusera på vilka funktioner ett projekt ska leverera fokuserar du just på vilka effekter projektet ska möjliggöra. Du får ett bra underlag som gör det enkelt att prioritera vad som ska utvecklas samtidigt som den går att använda för dina långsiktiga strategier.

Digital transformation

Digital Transformation handlar lika mycket om transformationen (omvandlingen/förändringen) i hur individer arbetar idag och företagets kultur som det handlar om teknologi. Den stora utmaningen är att ändra på sättet vi tänker.En digital transformationsstrategi syftar till att skapa möjligheter att fullt ut leverera möjligheterna med nya teknologier på ett mer innovativt sätt i framtiden.

Kundupplevelse, CRM & CXM

Skapa kundupplevelser i världsklass. Vi erbjuder ett väl beprövat workshop-koncept som hjälper er definiera er CX-strategi, dvs. hur ni kan skapa unika kundupplevelser i världsklass. Vår uppfattning är att mervärden och emotionella upplevelser är nyckeln till kundernas hjärtan och framtida köpbeslut. Det är här man kan bli unik.

Nyfiken och vill veta mer?

Då föreslår jag att vi bokar in ett möte där vi går igenom dina förväntningar och utmaningar. Efter mötet sammanställer jag allt och kommer med förslag på nästa steg.